Xây dựng Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ”

Projet de construction d’un monument à la mémoire des Jeunesses de Choc du delta du Mékong à Can Tho.

TNXP_NamBo

(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương xây dựng công trình Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” tại thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Cần Thơ hoàn thiện đề án, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” theo quy định hiện hành, bảo đảm quy mô hợp lý và phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về nội dung chuyên môn của dự án và có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản theo quy định về hoạt động mỹ thuật, xây dựng tượng đài.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, chủ trương xây dựng tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn đối với những chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh cho đất nước.

Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” sẽ là nơi gặp gỡ truyền thống, có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Nam Bộ nói chung và tuổi trẻ Tây Nam Bộ nói riêng…

Phan Hiển

Source : VGP News, 09/01/2015