Yung Krall (tức Đặng Mỹ Dung) chọn lựa giữa hai chiến tuyến qua tác phẩm “Nghìn Giọt Lệ Rơi”

Présentation de l’ouvrage et du parcours surprenant de Yung Krall.

YungKrallYung Krall, tác giả của quyển tự truyện bằng Anh ngữ A Thousand Tears Falling (Nghìn Giọt Lệ Rơi) do Nhà Xuất bản Longstreet Press ở Atlanta, Georgia xuất bản lần thứ nhất năm 1995, tên thật của chị là Đặng Mỹ Dung, sinh năm 1946 tại Cần Thơ, Miền Nam Việt Nam (trong một vùng được gọi là Vùng Giải Phóng). Giống như hàng ngàn trường hợp các gia đình Việt nam khác bị phân chia giữa lằn ranh Quốc gia và cộng sản; gia đình và bản thân của chị cũng là một trong số nạn nhân ấy. Sự mâu thuẫn giữa cuộc đấu tranh ý thức hệ trong gia đình những người Việt bị lôi cuốn trong cuộc chiến dai dẳng nhiều chục năm vì những nhân danh của hai phía, gây nên những thương tổn tình cảm trong mối giây liên hệ huyết thống. Nỗi đau khổ của những gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Quốc – cộng không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian từ 1954 đến lúc cuộc chiến kết thúc năm 1975, khi Miền Nam bị người bạn đồng minh bội phản, đâm sau lưng chiến sĩ, mà nó còn di hại cho đến ngày nay đã được chị trình bày qua 28 Chương với hơn 400 trang sách.

Trong phần viết ngắn này, người viết không có ý định điểm sách hoặc phê bình sách vì nó sẽ quá dài cho 1 bài giới thiệu những Khuôn Mặt Văn Nghệ Sĩ; nên người viết chỉ xin tóm lược những nét chính về thái độ can đảm của tác giả quyển Nghìn Giọt Lệ Rơi khi đứng giữa hai chiến tuyến và quyết định của chị là đứng hẳn về phiá đối nghịch với sự tàn ác cuả cộng sản, đối nghịch hẳn con đường cha chị đã chọn lựa là trung thành với cộng sản.

Lire la suite : Anh Duong (article de Vũ Uyên Giang extrait de “100 Khuôn Mặt Văn Nghệ Sĩ” của Hồ Nam và Vũ Uyên Giang.

Voir aussi sur Yung Krall, l’article de Nathalie Huynh Chau Nguyen dans : Nathalie Huynh Chau Nguyen (ed.), New perceptions of the Vietnam War. Essays on the War, the South Vietnamese Experience, the Diaspora and the Continuing Impact, Jefferson, McFarland, 2015. ISBN: 978-0-7864-9509-2


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
guerillera (23 février 2015). Yung Krall (tức Đặng Mỹ Dung) chọn lựa giữa hai chiến tuyến qua tác phẩm “Nghìn Giọt Lệ Rơi” Guérillera. Consulté le 22 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pd2y