Hai năm hoa Quỳnh trong ngục tối

Déjà deux années d’enfermement pour la blogueuse Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Pour se souvenir et réaffirmer son soutien à cette lanceuse d’alerte qui dénonça le scandale écologique Formosa, Vu Dong Ha publie ce billet sur le blog dissident Dân Làm Bao.

 

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Ngày này 2 năm trước, Nguyễn Phú Trọng mở mặt trận càn quét những công dân Việt Nam tranh đấu bảo vệ môi trường, bỏ tù hàng loạt những người đã đứng lên phản đối và đòi hỏi Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Đây là một trong nhiều “nghĩa vụ” mà Nguyễn Phú Trọng phải “trả nợ” cho những “viện trợ” của Bắc Kinh trong cuộc chiến loại trừ Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 10 tháng 10, 2016, “đối tượng” đầu tiên trong danh sách đến từ Bắc Kinh được Nguyễn Phú Trọng chấp hành mệnh lệnh để vừa lòng vua Tập: Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Lire la suite : Dan Lam Bao

Image “à la une” : Portrait de Me Nam © DRCiter ce billet
guerillera (2018, 11 octobre). Hai năm hoa Quỳnh trong ngục tối. Guérillera. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/pd6z