Danh sách 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn hy sinh ngày 31/10/1968

Liste des 13 martyrs des Jeunesses de choc de Truong Bon sacrifiés le  31 octobre 1968 (source internet).

Danh sách 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn hy sinh ngày 31/10/1968

TT

Họ và tên

Năm sinh

QUÊ QUÁN

1

Trần Thị Doãn

(Đảng viên)

20/6/1948

Xóm 15 – Sơn Thành – Yên Thành

2

Hà Thị Đang

(Đảng viên)

25/10/1948

Thị tứ Xã Hồng Thành- YênThành

3

Hoàng Thị Nhung

(Đoàn viên)

18/11/1948

Xóm Tây Phúc- Lăng Thành – Yên Thành

4

Nguyễn Thị Tâm

(Đảng viên)

1946

Xóm 6 Hợp Thành – YênThành

5

Phan Thị Dung

(Đối tượng Đảng)

1948

Xóm 2 Hợp Thành – YênThành

6

Nguyễn Thị Phúc

(Đối tượng Đảng)

12/9/1947

Xóm 6 Phúc Thành – Yên Thành

7

Vũ Thị Hiên

(Đảng viên)

11/10/1948

Xóm 4 Tăng Thành- YênThành

8

Đoàn Thị Bốn

(Đảng viên )

15/1/1947

Khánh Thành- Yên Thành

9

Trần Văn Hạp

(Đảng viên)

1947

Xóm Tường Lai Vinh Thành – YênThành

10

Thái Thị Văn

 

1950

Thượng Sơn – Đô Lương

11

Nguyễn Thị Hoài

(Đoàn viên)

17/7/1951

Hưng Yên – Hưng Nguyên

12

Đinh Thị Vinh

(Đoàn viên)

12/6/1950

Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu

13

Cao Ngọc Hoà

(Đoàn viên)

1948

Diễn Lộc – Diễn ChâuCiter ce billet
guerillera (2014, 15 avril). Danh sách 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn hy sinh ngày 31/10/1968. Guérillera. Consulté le 28 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/pd1q