Danh sách liệt sỹ Đội TNXP 25

DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐỘI TNXP 25 THUỘC BAN XÂY DỰNG 67

Quy tập tại Nghĩa trang Thọ Lộc (xã Vạn Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình)

[Liste des martyrs du détachement 25 des Jeunesses de choc appartenant au Comité de Construction 67.  Recueillie au Cimetière de Tho Loc (commune de Van Trach, district de Bo Trach, province de Quang Binh)]

Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc, nơi tám liệt sĩ hang Tám TNXP an nghỉ cùng đồng đội.
Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc, nơi tám liệt sĩ hang Tám TNXP an nghỉ cùng đồng đội.

 * * *

Nơi yên nghỉ của 164 cán bộ chiến sĩ Đội TNXP 25 thuộc Ban Xây dựng 67 Anh hùng đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Năm thoát ly

Ngày hy sinh

1

Đinh Như Quyên 1948 Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

15/05/1967

2

Đặng Văn Thiệp 1942 Thanh Tâm, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

15/06/1966

3

Phạm Xuân Kỷ 1942 Cẩm Hoà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

1965

27/10/1967

4

Trần Thị Mùi 1947 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

08/07/1966

5

Lê Huy Tế 1939 Trung Chinh, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

24/10/1967

6

Nguyễn Thị Dãnh 1947 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

18/06/1966

7

Nguyễn Thị Kim Liên 1947 Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh

1965

21/11/1967

8

Trần Thị Sửu 1948 Nhân Hoà, Lý Nhân, Nam Hà

1965

05/10/1968

9

Vương Thị Lịch 1945 Khánh Thương, Yên Mô, Ninh Bình

1965

30/05/1968

10

Nguyễn Thị Lập 1948 Xuân Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh

1965

09/05/1968

11

Cao Viết Hùng 1945 Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

1965

04/08/1968

12

Phạm Thị Kim Hoa 1946 Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

08/08/1967

13

Hà Duy Kỷ 1946 Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

15/05/1967

14

Lê Thị Hoa 1946 Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

01/01/1967

15

Hồ Thọ Công 1948 Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An

1965

01/08/1967

16

Dương Ngọc Tuyển 1948 Quang Hữu, Kim Sơn, Ninh Bình

1965

08/08/1966

17

Nguyễn Quốc Tựu 1948 Thanh Hưng, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

17/10/1968

18

Nguyễn Như Thuận 1948 Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

24/09/1968

19

Nguyễn Đức Trông 1947 Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá

1965

15/12/1968

20

Nguyễn Thị Thắm 1948 Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

1965

17/07/1967

21

Trần Thị Tân 1947 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

19/07/1966

22

Nguyễn Đức Đính 1948 Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

1965

05/03/1969

23

Hồ Trung Tú 1948 Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An

1965

05/03/1969

24

Dương Văn Tấn 1948 Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá

1965

17/04/1966

25

Mai Danh Phương 1948 Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An

1965

16/06/1968

26

Trần Duy Truyền 1945 Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

1965

25/05/1966

27

Ngô Văn Tuệ 1947 Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

1965

30/10/1968

28

Trần Thị Tuyết 1948 Bình Minh, Bình Lục, Nam Hà

1965

08/03/1966

29

Đoàn Đức Cảnh 1944 Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

14/09/1967

30

Nguyễn Thị Lương 1951 Tùng Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1971

23/10/1972

31

Bùi Hồng Sợi 1948 Tân Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1968

21/09/1971

32

Nguyễn Mạnh Hồng 1950 Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Tây

1965

02/05/1969

33

Lê Viết Tạo 1950 Hồng Lạc, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1965

21/02/1969

34

Đặng Hữu Ngân 1948 Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh

1965

24/11/1967

35

Vũ Ngọc Cần 1950 Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hoá

1971

14/01/1973

36

Hồ Đức Vượng 1946 Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1971

14/12/1972

37

Lý Đình Sơn 1952 Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1971

12/11/1972

38

Phạm Văn Nội 1950 Quảng Thăng, Quảng Xuân, Thanh Hoá

1971

27/10/1972

39

Lê Văn Khâm 1946 Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá

1971

22/11/1972

40

Lê Đình Nợi 1952 Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1971

23/10/1972

41

Nguyễn Văn Ân 1948 Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

1965

10/11/1966

42

Võ Quang Tùng 1944 Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

10/11/1967

43

Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 1949 Phan Đình Phùng, thị xã Hà Tĩnh

1965

30/08/1968

44

Ngô Thị Điển 1946 Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

1965

31/07/1966

45

Võ Tiến Lân 1945 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1965

15/07/1966

46

Nguyễn Đình Chung 1947 Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh

1965

31/10/1966

47

Trần Thị Thanh Triện 1946 Hương Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh

1965

20/05/1969

48

Lê Văn Hỷ 1944 Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

27/10/1967

49

Cao Thị Phú 1945 Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

1965

17/07/1967

50

Cù Huy Chiểu 1945 Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

15/05/1967

51

Nguyễn Văn Hinh 1948 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

08/07/1966

52

Trần Xuân Tựu 1948 Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

1965

09/05/1968

53

Vương Thị Đỉnh 1946 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình

1965

08/08/1966

54

Nguyễn Chí Liệu 1948 Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

1965

11/12/1967

55

Nguyễn Văn Kháng 1943 Thanh Túc, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

13/03/1966

56

Nguyễn Ngọc Khánh 1947 Bình Minh, Bình Lục, Nam Hà

1965

28/05/1966

57

Nguyễn Thị Hương 1947 Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1965

23/05/1968

58

Nguyễn Khắc Ninh 1946 Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

27/10/1967

59

Phạm Ngọc Lan 1950 Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1965

05/03/1969

60

Võ Tiến Sân 1945 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1965

26/01/1967

61

Nguyễn Thị Don 1948 Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

1965

09/05/1968

62

Đặng Văn Độ 1945 Kim Bảng, Hạ Long, Cao Bằng

1965

06/04/1966

63

Nguyễn Văn Đáp 1946 Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

1965

27/10/1967

64

Trần Văn Dũng 1934 Bối Cầu, Bình Lục, Nam Hà

1965

18/06/1966

65

Kiều Văn Sông 1946 Đồng Hoá, Kim Bảng, Nam Hà

1965

13/04/1966

66

Hà Văn Lân 1942 Trung Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh

1965

20/05/1968

67

Ngộ Cao Tường 1944 Chung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

20/10/1967

68

Nguyễn Tiến Phúc 1947 Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An

1965

19/09/1966

69

Phạm Thị Nga 1947 Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

1965

08/08/1966

70

Lê Thị Dy 1946 Xuân Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

1965

30/04/1966

71

Mai Thị Thanh 1948 Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

13/07/1966

72

Lê Thị Phấn 1945 Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

1966

17/10/1967

73

Võ Tiến Xuân 1945 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1965

26/01/1967

74

Nguyễn Thị Khang 1947 Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

27/10/1966

75

Nguyễn Thị Hiền 1946 Nhân Khang, Lý Nhân, Nam Hà

1965

27/03/1967

76

Trần Đức Hộ 1948 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

31/07/1966

77

Dương Văn Châu 1948 Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

1965

23/07/1968

78

Đào Khả Gấm 1948 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

18/06/1966

79

Nguyễn Quý Xanh 1946 Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hoá

1965

22/02/1967

80

Trần Danh Đức 1946 Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

1965

27/01/1967

81

Lê Đình Thuấn 1945 Thanh Thuỷ, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1965

21/02/1968

82

Nguyễn Xuân Tâm 1951 Xuân Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1965

14/04/1969

83

Nguyễn Thị Kỳ 1947 Chung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

17/04/1966

84

Trần Bá Phong 1948 Đông Châu, Vũ Bảng, Nam Hà

1965

18/02/1966

85

Lăng Trọng Thế 1945 Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

1965

05/03/1969

86

Võ Văn Tiến 1948 Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An

1965

05/03/1969

87

Nguyễn Thị Thưởng 1947 Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

06/01/1968

88

Nguyễn Văn Khôi 1947 Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

1965

23/02/1967

89

Phạm Thị Lý 1948 Thanh Hưng, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

27/07/1967

90

Nguyễn Văn Tuấn 1948 Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

1965

27/08/1968

91

Nguyễn Văn Thắng 1948 Kim Bình, Kim Bàng, Nam Hà

1965

20/10/1968

92

Trần Đức Đạt 1945 Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

07/05/1968

93

Đinh Xuân Bình 1944 Đồng Hoá, Kim Bảng, Nam Hà

1965

27/09/1968

94

Trương Vân Nguyên 1930 Chân Lý, Lý Nhân, Nam Hà

1965

27/03/1967

95

Nguyễn Thị Thanh 1945 Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

07/08/1968

96

Hoàng Văn Quý 1948 Liêm Chính, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

19/05/1968

97

Đinh Văn Hợi 1948 Sơn Lệ, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

19/05/1968

98

Phạm Phi Thường 1947 Thùng Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

1965

20/07/1966

99

Trần Quốc Trị 1944 Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

13/07/1967

100

Nguyễn Thị Chính 1949 Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

04/06/1968

101

Nguyễn Thị Thuận 1944 Gia Hoà, Gia Viễn, Ninh Bình

1965

17/10/1966

102

Ngô Xuân Trường 1949 Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá

1965

04/06/1968

103

Nguyễn Văn Khoái 1943 Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An

1965

05/03/1969

104

Đoàn Thị Ngôn 1946 Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh

1965

08/05/1968

105

Đặng Minh Ngà 1940 Chân Lý, Lý Nhân, Nam Hà

1965

30/07/1967

106

Lại Văn Thuý 1946 Tân Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

1965

13/01/1968

107

Nguyễn Văn Bạt 1946 Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh

1965

19/05/1968

108

Nguyễn Văn Thọ 1946 Vũ Bản, Bình Lục, Nam Hà

1965

27/07/1967

109

Cao Thị Thơ 1948 Tân Lại, Nông Cống, Thanh Hoá

1965

30/10/1968

110

Nguyễn Đăng Khoa 1950 Ninh Hoà, Gia Khánh, Ninh Bình

1965

15/08/1968

111

Vũ Văn Tiến 1938 Hồ Xá, Thị xá Bắc Ninh

1965

31/01/1968

112

Nguyễn Xuân Cát 1947 Trịnh Xá, Bình Lục, Nam Hà

1965

24/05/1969

113

Lê Văn Hỷ 1942 Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

06/09/1967

114

Nguyễn Thị Vinh 1947 Đức Tân, Đức Thọ, Hà Tĩnh

1965

01/03/1968

115

Trần Văn Vinh 1941 Toà Sông, Bình Lục, Nam Hà

1965

27/02/1967

116

Đinh Văn Hướng 1942 Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh

1965

19/05/1968

117

Lê Thị Mạnh 1947 Vạn Thọ, Chương Mỹ, Hà Tây

1968

20/06/1970

118

Lê Văn Tiến 1945 Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Tây

1968

14/11/1970

119

Lê Viết Thông 1947 Xuân Tân, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1968

16/05/1971

120

Nguyễn Thị Quý 1947 Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1968

20/06/1970

121

Nguyễn Thị Thái 1945 Hưng Ngãi, Thạch Thất, Hà Tây

1968

20/06/1970

122

Nguyễn Hữu Cầu 1952 Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

1971

24/09/1971

123

Lê Thị Thu 1954 Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1971

08/01/1971

124

Nguyễn An Phái 1946 Chí Linh, Phú Xuyên, Hà Tây

1968

07/04/1971

125

Hoàng Thị Sửu 1950 Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Tây

1968

14/11/1970

126

Lê Thị Tài 1953 Thiệu Chính, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

1968

27/11/1969

127

Phạm Thị Minh 1952 Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1968

14/04/1970

128

Trịnh Thị Hồng 1948 Xuân Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1968

20/06/1970

129

Phí Thị Sại 1950 Đông Chúc, Thạch Thất, Hà Tây

1968

14/11/1970

130

Nguyễn Đình Khích 1938 Liên Vương, Hoài Đức, Hà Tây

1968

20/06/1970

131

Hoàng Thị Cát 1948 Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hoá

1971

24/09/1971

132

Lê Thị Thoả 1950 Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

1968

14/09/1968

133

Nguyễn Khắc Lương 1946 Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

24/09/1969

134

Hoàng Thị Bình 1947 Cẩn Hữu, Quốc Oai, Hà Tây

1968

20/05/1970

135

Nguyễn Văn Hứa 1946 An Sơn, Kim Thành, Hải Hưng

1965

14/03/1966

136

Trần Đức Lương 1945 Thanh Hà, Thanh Liêm, Nam Hà

1965

14/03/1966

137

Lê Nguyên Dụ 1945 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

08/03/1966

138

Nguyễn Tiến Giới 1946 Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Tây

1968

07/11/1972

139

Lê Xuân Thắng 1943 Mai Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1971

18/02/1972

140

Đinh Văn Kiệm 1944 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà

1965

17/04/1968

141

Trần Văn Lương 1943 Đồng Hoá, Kim Bảng, Nam Hà

1965

14/03/1968

142

Lê Ngọc Lương 1952 Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

1971

29/02/1972

143

Nguyễn Thị Lý 1948 Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

1965

09/05/1968

144

Nguyễn Anh Hùng 1952 Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

1971

22/11/1972

145

Nguyễn Thị Đợi 1949 Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Hưng

1968

24/10/1972

146

Nguyễn Thị Xanh 1946 Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh

1965

07/05/1968

147

Nguyễn Thị Quyên 1951 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây

1968

05/03/1969

148

Đỗ Thị Chuyển 1952 Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1968

07/04/1971

149

Nguyễn Đức Bỉnh 1954 Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1972

10/11/1973

150

Nguyễn Thị Út 1947 Song Phương, Đan Phượng, Hà Tây

1965

01/06/1969

151

Hà Văn Lương 1952 Nga An, Nga Sơn, Thanh Hoá

1971

10/09/1973

152

Vũ Văn Thành 1948 Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Nam Hà

1967

05/02/1969

153

Nguyễn Hữu Kỳ 1949 Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Tây

1968

07/03/1970

154

Phạm Ngọc Chi 1950 Liên An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1972

28/09/1972

155

Nguyễn Duy Thọ 1948 Quảng Phú, Quảng Xương, Thanh Hoá

1971

28/09/1972

156

Nguyễn Thị Phán 1948 Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá

1971

22/09/1973

157

Nguyễn Thị Nuôi 1951 Tân Lập, Đan Phượng, Hà Tây

1968

05/02/1972

158

Trần Xuân Tám 1949 Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

1965

27/10/1969

159

Trần Đình Hồng 1950 Tân Phong, Ninh Giang, Hải Hưng

1971

16/07/1971

160

Nguyễn Thị Hằng 1951 Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hoá

1971

28/01/1972

161

Lê Hồng Chuôi 1945 Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình

1965

12/02/1967

162

Đỗ Thị Hưởng 1946 Chí Minh, Phú Xuyên, Hà Tây

1965

30/05/1969

163

Nguyễn Ngọc Hữu 1949 Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1965

30/05/1969

164

Nguyễn Thị En 1944 Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

1965

11/04/1969

Nguồn tư liệu lấy từ Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Thọ Lộc.

Source : 525.vn (Civil Engineering Construction Joint – Stock Company No 525).

  • Voir aussi sur le Comité de Construction 67 : Cienco5.vn

Chiến tranh và góa phụ

Hai phụ nữ Việt Nam tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa hôm 29/4/1975  © AFP
Hai phụ nữ Việt Nam tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa hôm 29/4/1975 © AFP

Reportage de Radio Free Asia sur les veuves de guerre du camp des vain­cus. Des des­tins rare­ment évoqués. Publié sur RFA les 16 (article) et 23/04/2013 (vidéo).

Chiến tranh Việt Nam đã lại để lại hàng triệu goá phụ, và những đứa con côi cút bị mất cha, lìa mẹ. Có người tiếp tục bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc mới, nhưng nhiều người đã ôm con, thờ chồng, sống cuộc đời phòng không, chiếc bóng từ khi tóc hãy còn xanh.

Họ là những cánh hoa thời loạn ly bị cuốn đi trong cơn giông bão của chiến tranh. Những tấm gương trung kiên, hy sinh thầm lặng mà không hề nhận được huy chương, không một bó hoa và tên của họ cũng không bao giờ được khắc trên bia đá để nhiều người tưởng nhớ.

Lire la suite : RFA, 16/04/2013.

Réf. : Phong Thu, “Chiến tranh và góa phụ”, RFA, 16/04/2013.

Tâm LX : Bông hoa trong tuyến lửa

Portrait de Quách Thị Trang (1948- 1963) sur une manifestation étudiante à Saigon
Portrait de Quách Thị Trang (1948- 1963) sur une manifestation étudiante à Saigon

LTS: Trong bài viết này, tác giả Tâm LX đề cập đến đề tài phong trào học sinh, sinh viên xuống đường đấu tranh biểu tình rầm rộ năm xưa, mà cao điểm là hành động đốt xe quân sự Mỹ. Trong đó, nổi bật lên sự trí dũng, dám chiến đấu trực diện với quân thù của những nữ học sinh sinh viên (HSSV) Sài Gòn.

Nữ sinh thuở ấy không hề thua bậc nam nhi, từ căng biểu ngữ xuống đường đến biểu tình tuyệt thực đòi yêu sách. Họ còn tham gia những chiến dịch rực lửa. Màu trắng áo dài học trò không chỉ duyên dáng thướt tha, mà còn là hào hùng, oanh liệt.

Đọc thêm / Lire la suite : Đồng Khởi online, 12/05/2013.

Julie Osborn: Women, War, Vietnam: The Mobilization of Female Images, 1954-1978 [PhD diss.]

NuDuKichVNWomen, War, Vietnam: The Mobilization of Female Images, 1954-1978 proceeds with two deeply interwoven goals in mind: mapping the experience of women in the Viet Nam War and evaluating the ways that ideas about women and gender influenced the course of American involvement in Viet Nam.  Julie Osborn argues that between 1954 and 1978, ideas about women and femininity were crucially involved in impelling, sustaining, and later restraining American actions and prerogatives in Viet Nam.  The dissertation evaluates literal images such as photographs, film and television footage as well as images evoked by texts in the form of news reports, magazine articles, and fiction, focusing specifically on images that reveal deeply gendered ways of seeing and representing the conflict for Americans.  Some of the images Julie Osborn analyzes include a French nurse known as the “Angel of Dien Bien Phu,” refugees regrouping to southern Viet Nam in 1954, the de facto “first lady” of the Republic of Viet Nam under Ngo Dinh Diem, Tran Le Xuan, a.k.a. “Madame Nhu,” and female members of the National Liberation Front.  Juxtaposing images of American women, Julie Osborn also focuses on the figure of the housewife protesting American atrocities and the use of napalm in Viet Nam, and images wrought by American women intellectuals that shifted focus away from the military and toward the larger social and psychological impact of the war.

Femmes et Guerres au Viêt-Nam

La polé­mo­lo­gie – dans sa voca­tion à étudier les conflits et la vio­lence dans leurs rap­ports avec la vie des hommes – démon­tre que la ques­tion des femmes est une dimen­sion essen­tielle des conflits. Le cas du Viêt-Nam cons­ti­tue un exem­ple par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant à étudier. D’une part, parce que les femmes y jouent un rôle impor­tant – cultu­rel mais aussi poli­ti­que et économique, et sou­vent encore méconnu dans l’his­toire contem­po­raine de ce pays – mais sur­tout parce qu’elles furent lar­ge­ment mobi­li­sées par la guerre au cours des dif­fé­ren­tes déchi­ru­res que ce pays a tra­versé tout au long du XXe siècle.

Le seul cas des groupements des Jeunesses de choc ou « Jeunes volon­tai­res » (Thanh Niên Xung Phong), enrô­lés pour la logis­ti­que de guerre et com­po­sés par­fois de plus de 70% de recrues fémi­ni­nes inter­pelle natu­rel­le­ment l’his­to­rien. La thématique centrale du carnet concernera l’étude du rôle des femmes au cours des guerres du Viêt-Nam à travers une perspective transnationale. Les expériences de femmes vietnamiennes du fait de l’exil, du fait de l’impact de l’image de la combattante au délà du Viêt Nam, du fait des guerres avec les pays voisins, sont transnationales. Il paraît intéressant d’étudier cette dimension en l’articulant avec la recherche actuelle sur les autres conflits tout en ne négligeant pas la dimension interne de la guerre du Viêt-Nam et le devenir des femmes après la guerre.

Expériences transnationales de la guerre

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search