Archives par mot-clé : création musicale

“Trịnh Công Sơn và tôi có sự đồng cảm” [BBC]

La chanteuse Khánh Ly témoigne de l’empathie naturelle qui existait entre elle et la compositeur Trịnh Công Sơn. Elle interprête a capella sur cet extrait d’interview la célèbre chanson : Em còn nhớ hay em đã quên (Te souviens-tu ou as -tu oublié)…

TrinhCongSon_KhanhLy

Ca sỹ Khánh Ly nói sự đồng cảm là yếu tố giúp cho việc trình bày thành công các nhạc phẩm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

“Dĩ nhiên là nhạc của ông Sơn thì tôi phải thích, và khi đã thích thì tôi cảm thấy nhạc của ông vào ngay đầu và trong tim tôi và nó ở lại đó mãi, kể cả trong giấc ngủ”, ca sỹ nói với BBC tiếng Việt trong lần phỏng vấn được thực hiện vào mùa thu năm 2012 tại California, Hoa Kỳ.

Voir la vidéo : BBC

Voir également :

Khánh Ly: Trịnh Công Sơn đã chọn tôi