Archives par mot-clé : Dan Cong

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Những con người góp phần làm nên chiến thắng (23/04/2014)

Entretien avec Do Thi Bieng une ancienne porteuse (“travailleuse civique”) de Thanh Hoa. L’article souligne la contribution des femmes à la bataille de Dien Bien Phu et le rôle essentiel de la province de Thanh Hoa dans la logistique de guerre.

DoanXeTho_DanCongThanhHoa
Đoàn xe thồ của dân công Thanh Hóa đã đi vào huyền thoại

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Những con người góp phần làm nên chiến thắng (23/04/2014)

Tôi đã gặp và gọi họ – những nông dân xứ Thanh chân chất, mộc mạc ấy là những người góp phần làm nên Đất nước. Sáu mươi năm đã đi qua nhẹ bẫng như một tiếng thở, thế hệ làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày nào giờ người còn, người mất. Nhưng, những gì họ đã hiến cho non sông này sẽ mãi là bản anh hùng ca bất tử tạc vào sử xanh, trường tồn với thời gian.

Lire la suite : Dai Doan Ket, 23/04/2014 (article de Nguyễn Chung)