Archives par mot-clé : Dien Bien Phu

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Những con người góp phần làm nên chiến thắng (23/04/2014)

Entretien avec Do Thi Bieng une ancienne porteuse (“travailleuse civique”) de Thanh Hoa. L’article souligne la contribution des femmes à la bataille de Dien Bien Phu et le rôle essentiel de la province de Thanh Hoa dans la logistique de guerre.

DoanXeTho_DanCongThanhHoa
Đoàn xe thồ của dân công Thanh Hóa đã đi vào huyền thoại

60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Những con người góp phần làm nên chiến thắng (23/04/2014)

Tôi đã gặp và gọi họ – những nông dân xứ Thanh chân chất, mộc mạc ấy là những người góp phần làm nên Đất nước. Sáu mươi năm đã đi qua nhẹ bẫng như một tiếng thở, thế hệ làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày nào giờ người còn, người mất. Nhưng, những gì họ đã hiến cho non sông này sẽ mãi là bản anh hùng ca bất tử tạc vào sử xanh, trường tồn với thời gian.

Lire la suite : Dai Doan Ket, 23/04/2014 (article de Nguyễn Chung)

Thanh niên xung phong trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ

Un article à lire sur la contribution à l’effort de guerre des quelques 20.000 membres des Jeunesses de choc pendant la bataille de Dien Bien Phu. Article rédigé par le vétéran Nguyen Tien Nang, actuellement vice-président de l’Association des anciens TNXP et lui-même vétéran du Détachement 34 à Dien Bien Phu.

TNXP_DienBienPhu
Bộ đội, TNXP, dân công gặp nhau trên đường hành quân. Ảnh: Tư liệu

Sau năm 1950, bộ đội ta mở nhiều chiến dịch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp chuyển mạnh sang tổng phản công. Tháng 5-1953, Bộ Chính trị quyết định hướng chiến dịch là Tây Bắc. Từ thực tiễn ở chiến trường, Bác Hồ nhận định: Ðể phục vụ kháng chiến, ta đã huy động hàng chục nghìn dân công, nhưng là lực lượng gồm nhiều đối tượng, thời gian phục vụ chỉ một đến hai, ba tháng, không thể bảo đảm các yêu cầu của chiến trường. Qua hoạt động của Ðội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác T.Ư (1950 – 1953), Bác Hồ quyết định thành lập Ðoàn TNXP, do đồng chí Vũ Kỳ phụ trách, với số lượng nhiều và chất lượng cao hơn, được tổ chức chặt chẽ như quân đội. Ðối tượng tuyển lựa vào TNXP là những nam thanh niên thành phần bần, cố nông và học sinh quen lao động trong các vùng đã phát động quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất. Nhiệm vụ là, bảo đảm giao thông, ngoài ra còn luyện tập quân sự, sẵn sàng bổ sung cho bộ đội. Về chế độ cung cấp, được hưởng như bộ đội chủ lực.

Ðọc thêm / Lire la suite : Nhân Dân, 16/04/2014.

Sur le même sujet, voir également :

B.A., Thanh niên xung phong Bắc Ninh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bac Ninh online, 15/04/2014.

Trường Phong, Tri ân cựu Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ, Tien Phong online, 12/04/2014. (reportage photo)

Geneviève de Galard – Souvenir de Dien Bien Phu

Deux reportages sur le destin de Geneviève de Galard, infirmière à Dien Bien Phu : entretien avec KTO TV (émission du 26/03/2011) suivi d’un message vidéographique de Mme de Galard aux Américains à l’occasion de la parution de son livre aux Etats-Unis.

Geneviève de Galard a 20 ans quand démarre la guerre d’Indochine. Comme beaucoup des siens elle rêve de servir la France, s’engage comme convoyeuse de l’armée de l’air et soigne les blessés à bord. En Mars 1954, son avion ne peut plus décoller de Dien Bien Phu. Pendant 2 mois, elle sera la seule femme au milieu de 15 000 soldats et n’aura de cesse de les soigner, les apaiser et tenter de redonner à chacun un peu d’espoir. Elle en gardera un joli surnom : “l’ange de Dien Bien Phu”.