Archives par mot-clé : entretiens

Phụ nữ làm lãnh đạo thường ‘đơn độc’ [BBC]

A lire et à écouter sur la BBC.

“Nam giới khi làm lãnh đạo thì tất cả mọi người đều hỗ trợ cho người đó, nhưng phụ nữ làm lãnh đạo thường rất đơn độc,” Tiến sỹ Khuất Thu Hồng nói trong thảo luận của BBC về bình đẳng giới ở vị trí lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam.

Xem thảo luận nằm trong loạt chương trình 100 Phụ nữ của BBC năm 2015 tại: http://bit.ly/1TnM5yb

Viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (ISDS) cho biết, trong những nghiên cứu do viện thực hiện về bất bình đẳng giới ở Việt Nam, điều gây bất ngờ nhất và là yếu tố quan trọng của vấn đề này chính là quan niệm về vai trò nam – nữ.

“Dù là trình độ học vấn rất cao, sống ở thành phố, giữ những vị trí quan trọng nhưng họ vẫn giữ quan niệm rằng phụ nữ phải gắn với gia đình, phụ nữ phải làm vợ làm mẹ: cứ làm tốt việc làm vợ làm mẹ đi rồi muốn làm gì cũng được.

“Còn nếu có làm vị trí lãnh đạo cao đến đâu đi nữa mà không hoàn thành nhiệm vụ của người vợ, người mẹ thì vẫn không được coi là người phụ nữ hoàn hảo, vẫn bị coi là có vấn đề và không được mọi người xung quanh đánh giá cao,” chuyên gia nghiên cứu về giới nhận xét.

Lire la suite : BBC, 30/11/2015.

Phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương [Người Việt Online]

[ndlr] Depuis le début du mois de septembre 2015, le journal californien Người Việt a mis en ligne une interview de Duong Thu Huong en 7 parties réalisée à Paris au mois d’août. Discussion générale sur son œuvre littéraire, la vie quotidienne en RDVN, la guerre, son emprisonnement, sa vie personnelle et sur la situation politique actuelle au Viêt-Nam. Ecrivaine engagée, elle réaffirme ici son combat clandestin contre le régime communiste de Hanoi et pour la démocratie. Une résistance de l’ombre qu’elle mène depuis 1985. Un franc-parler rare.

1

2

3

4

5

6

7

Source : Chaîne Nguoi Viet sur YouTube (interview du journaliste Dinh Quang Anh Thai)