Archives par mot-clé : mouvement anti-guerre

Tâm LX : Bông hoa trong tuyến lửa

Portrait de Quách Thị Trang (1948- 1963) sur une manifestation étudiante à Saigon
Portrait de Quách Thị Trang (1948- 1963) sur une manifestation étudiante à Saigon

LTS: Trong bài viết này, tác giả Tâm LX đề cập đến đề tài phong trào học sinh, sinh viên xuống đường đấu tranh biểu tình rầm rộ năm xưa, mà cao điểm là hành động đốt xe quân sự Mỹ. Trong đó, nổi bật lên sự trí dũng, dám chiến đấu trực diện với quân thù của những nữ học sinh sinh viên (HSSV) Sài Gòn.

Nữ sinh thuở ấy không hề thua bậc nam nhi, từ căng biểu ngữ xuống đường đến biểu tình tuyệt thực đòi yêu sách. Họ còn tham gia những chiến dịch rực lửa. Màu trắng áo dài học trò không chỉ duyên dáng thướt tha, mà còn là hào hùng, oanh liệt.

Đọc thêm / Lire la suite : Đồng Khởi online, 12/05/2013.