Archives par mot-clé : Nguyen Tien Nang

Thanh niên xung phong trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ

Un article à lire sur la contribution à l’effort de guerre des quelques 20.000 membres des Jeunesses de choc pendant la bataille de Dien Bien Phu. Article rédigé par le vétéran Nguyen Tien Nang, actuellement vice-président de l’Association des anciens TNXP et lui-même vétéran du Détachement 34 à Dien Bien Phu.

TNXP_DienBienPhu
Bộ đội, TNXP, dân công gặp nhau trên đường hành quân. Ảnh: Tư liệu

Sau năm 1950, bộ đội ta mở nhiều chiến dịch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp chuyển mạnh sang tổng phản công. Tháng 5-1953, Bộ Chính trị quyết định hướng chiến dịch là Tây Bắc. Từ thực tiễn ở chiến trường, Bác Hồ nhận định: Ðể phục vụ kháng chiến, ta đã huy động hàng chục nghìn dân công, nhưng là lực lượng gồm nhiều đối tượng, thời gian phục vụ chỉ một đến hai, ba tháng, không thể bảo đảm các yêu cầu của chiến trường. Qua hoạt động của Ðội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác T.Ư (1950 – 1953), Bác Hồ quyết định thành lập Ðoàn TNXP, do đồng chí Vũ Kỳ phụ trách, với số lượng nhiều và chất lượng cao hơn, được tổ chức chặt chẽ như quân đội. Ðối tượng tuyển lựa vào TNXP là những nam thanh niên thành phần bần, cố nông và học sinh quen lao động trong các vùng đã phát động quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất. Nhiệm vụ là, bảo đảm giao thông, ngoài ra còn luyện tập quân sự, sẵn sàng bổ sung cho bộ đội. Về chế độ cung cấp, được hưởng như bộ đội chủ lực.

Ðọc thêm / Lire la suite : Nhân Dân, 16/04/2014.

Sur le même sujet, voir également :

B.A., Thanh niên xung phong Bắc Ninh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bac Ninh online, 15/04/2014.

Trường Phong, Tri ân cựu Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ, Tien Phong online, 12/04/2014. (reportage photo)