Archives par mot-clé : ouvrières

Ngày quốc tế phụ nữ – những dấu mốc lịch sử

Infographie du quotidien Nhân Dân [Le Peuple], organe central du Parti Communiste du Viêt-Nam édité à l’occasion de la Journée international des droits des femmes.

NDĐT – Ngày 8-3 hằng năm được Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm nâng cao vai trò và đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Nhìn lại những dấu mốc lịch sử ra đời Ngày Quốc tế Phụ nữ hiện nay để thấy một quá trình đấu tranh bền bỉ của phụ nữ trên toàn thế giới.

Source : Nhân Dân, 08/03/2019. THU TRANG – ĐỨC TRUNG