Archives par mot-clé : pêcheurs

Chọn nhân dân hay chọn Formosa

“Choisir le peuple ou choisir Formosa” questionnent les familles de pêcheurs du 1er septembre 2016 dans la province de Ha Tinh.

ChonNhanDanHayChonFormosa

Hôm 1/9, nhiều người đã tham gia biểu tình tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với yêu cầu đóng cửa Formosa và chi tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết.

Lire la suite : BBC Vietnamese, 01/09/2016.

Photo de l’Association des Pêcheurs de la région centre du Viêt-Nam © DR